Service

เคลือบสี Paint Sealant

จากสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษมากขึ้นและการใช้รถของคุณในแต่ละวัน ย่อมทําให้สีรถที่เงางามของคุณหม่นหมองได้ การเคลือบสีรถยนต์จะเป็นการสร้างชั้นฟิล์มขึ้นมาปกป้องสีรถไม่ให้ เก่า ด้าน หรือสีแตกก่อนเวลาอันควรซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุ อาทิ เช่น

อ่านต่อ

 

พ่นกันสนิม Rust Proofed

สาเหตุของการเกิดสนิม Cause of Rust

สภาพภูมิอากาศประเทศไทย อุณหภูมิในช่วงเวลา กลางวันจะอยู่ที่ 35-40 องศา แต่ถ้าเป็นอุณหภูมิเนื้อโลหะ ของรถที่จอดอยู่กลางแดดจะมีอุณหภูมิสูงถึง 70-85 องศา และถ้าขณะรถกําลังใช้งาน ตัวถังย่อมมีการยึดและบิดตัวอยู่ ตลอดเวลาซึ่งจะทําให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อสี

อ่านต่อ

 

ทําความสะอาด เบาะ พรม Interior Cleaning Seats & Carpet

ทําไมต้องทําความสะอาดภายในรถ

ผู้ขับรถยนต์โดยเฉลี่ยใช้เวลาอยู่ในรถยนต์ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และรถยนต์ในปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กันเกือบ 100 % นั่นย่อมหมายความว่าผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องที่เล็กและแคบ โดยต้องสูดหายใจอยู่ภายในรถ

อ่านต่อ

 

ล้างห้องเครื่อง Engine Compartment Cleaning

การดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์ด้วย 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ล้างและทําความสะอาดด้วยน้ำยาของพรีเมี่ยม
ขั้นตอนที่ 2 เคลือบเพื่อรักษาสภาพและยืดอายุชิ้นส่วน

อ่านต่อ

 

ฆ่าเชื้อโรค & ขจัดกลิ่นอับ Disinfection & Deodorizer

ระวัง!! ในรถท่านอาจมี เชื้อโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก
พรีเมี่ยม เห็นความสําคัญของสุขภาพลูกค้าทุกท่าน จึงขอเสนอบริการ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค & ขจัดกลิ่นอับภายในรถยนต์ของท่าน

อ่านต่อ

 

ล้างตู้แอร์อบโอโซน Premium Air Clean

เนื่องจากมลภาวะทางอากาศที่มีมากในปัจจุบัน ทําให้รถยนต์ทุกคนมีความจําเป็นต้องเปิดใช้เครื่องปรับอากาศเป็นประจําทุกวัน การทํางานของเครื่องปรับอากาศ (แอร์รถยนต์) เมื่อใช้ไปนานๆ ก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละออง สิ่งสกปรก เชื้อโรค เชื้อรา และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ปะปนเข้ามา ซึ่งจะมีผลเสียทั้งต่อระบบปรับอากาศ รวมถึงสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสารดังนี้

อ่านต่อ

 

อบโอโซน พรีเมียม

ฟอกอากาศใช้บริสุทธิ์ กําจัดเชื้อโรค และกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึงประสบก็ใช้หมดไปจากรถยนต์ของคุณแม้จะมองไม่เห็นแต่เชื้อโรคนานาชนิดมันยังอาศัยอยู่ในรถ ซึ่งสามารถสร้างปัญหาต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัว  ดังนั้นการกําจัดเชื้อโรคด้วยโอโซนจึงเป็นเรื่องสําคัญ

อ่านต่อ

 

ขัดโคมไฟหน้า Premium Headlight Refinished

คุณกําลังประสบปัญหา ไฟหน้าขุ่นมัว ฝ้าเหลือง ไฟไม่สว่าง อยู่หรือไม่ครับ !!!

ปัญหาโคมไฟหน้าขุ่นมัว ฝ้าเหลือง ไฟไม่สว่าง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รถยนต์รุ่นใหม่ๆ สมัยนี้โคมไฟหน้าส่วนมากจะเป็นพลาสติก ไม่ใช่กระจกเหมือนก่อน

อ่านต่อ

 

เคลือบเซรามิก Ceramic Coating

ทําไมต้องเคลือบเซรามิก !! เนื่องจากสภาพอากาศประเทศไทยนั้น อยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้น อีกทั้งยังประสบกับปัญหาสภาพฝนกรดจากมลพิษในอากาศ ยางไม้ ฝุ่นละออง มูลนก ซึ่งมีความเป็นกรดสูง ประกอบกับอุณหภูมิความร้อนที่สูงในช่วงเวลากลางวัน อาจส่งผลให้เกิดสีแตก

อ่านต่อ

 

วิธีดูแลบํารุงรักษารถยนต์ที่คุณรัก

- เมื่อจะทําการล้างรถควรใช้น้ำเปล่าฉีด ไล่ฝุ่นบนตัวรถออกเสียก่อนแล้วจึงทําการล้าง

- อย่าใช้น้ำยาหรือแชมพูล้างรถที่เข้มข้นหรือแรงเกินไป โดยเฉพาะผู้ใช้รถบางคนชอบใช้ผงซักฟอกผสมน้ำล้างรถ ซึ่งการใช้

อ่านต่อ