Service

เคลือบสี Paint Sealant

จากสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษมากขึ้นและการใช้รถของคุณในแต่ละวัน ย่อมทําให้สีรถที่เงางามของคุณหม่นหมองได้ การเคลือบสีรถยนต์จะเป็นการสร้างชั้นฟิล์มขึ้นมาปกป้องสีรถไม่ให้ เก่า ด้าน หรือสีแตกก่อนเวลาอันควรซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุ อาทิ เช่น

อ่านต่อ

 

พ่นกันสนิม Rust Proofed

สาเหตุของการเกิดสนิม Cause of Rust

สภาพภูมิอากาศประเทศไทย อุณหภูมิในช่วงเวลา กลางวันจะอยู่ที่ 35-40 องศา แต่ถ้าเป็นอุณหภูมิเนื้อโลหะ ของรถที่จอดอยู่กลางแดดจะมีอุณหภูมิสูงถึง 70-85 องศา และถ้าขณะรถกําลังใช้งาน ตัวถังย่อมมีการยึดและบิดตัวอยู่ ตลอดเวลาซึ่งจะทําให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อสี

อ่านต่อ

 

ทําความสะอาด เบาะ พรม Interior Cleaning Seats & Carpet

ทําไมต้องทําความสะอาดภายในรถ

ผู้ขับรถยนต์โดยเฉลี่ยใช้เวลาอยู่ในรถยนต์ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และรถยนต์ในปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กันเกือบ 100 % นั่นย่อมหมายความว่าผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องที่เล็กและแคบ โดยต้องสูดหายใจอยู่ภายในรถ

อ่านต่อ

 

ล้างห้องเครื่อง Engine Compartment Cleaning

การดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์ด้วย 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ล้างและทําความสะอาดด้วยน้ำยาของพรีเมี่ยม
ขั้นตอนที่ 2 เคลือบเพื่อรักษาสภาพและยืดอายุชิ้นส่วน

อ่านต่อ

 

ฆ่าเชื้อโรค & ขจัดกลิ่นอับ Disinfection & Deodorizer

ระวัง!! ในรถท่านอาจมี เชื้อโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก
พรีเมี่ยม เห็นความสําคัญของสุขภาพลูกค้าทุกท่าน จึงขอเสนอบริการ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค & ขจัดกลิ่นอับภายในรถยนต์ของท่าน

อ่านต่อ

 

ล้างตู้แอร์อบโอโซน Premium Air Clean

เนื่องจากมลภาวะทางอากาศที่มีมากในปัจจุบัน ทําให้รถยนต์ทุกคนมีความจําเป็นต้องเปิดใช้เครื่องปรับอากาศเป็นประจําทุกวัน การทํางานของเครื่องปรับอากาศ (แอร์รถยนต์) เมื่อใช้ไปนานๆ ก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละออง สิ่งสกปรก เชื้อโรค เชื้อรา และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ปะปนเข้ามา ซึ่งจะมีผลเสียทั้งต่อระบบปรับอากาศ รวมถึงสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสารดังนี้

อ่านต่อ

 

อบโอโซน พรีเมียม

ฟอกอากาศใช้บริสุทธิ์ กําจัดเชื้อโรค และกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึงประสบก็ใช้หมดไปจากรถยนต์ของคุณแม้จะมองไม่เห็นแต่เชื้อโรคนานาชนิดมันยังอาศัยอยู่ในรถ ซึ่งสามารถสร้างปัญหาต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัว  ดังนั้นการกําจัดเชื้อโรคด้วยโอโซนจึงเป็นเรื่องสําคัญ

อ่านต่อ

 

ขัดโคมไฟหน้า Premium Headlight Refinished

คุณกําลังประสบปัญหา ไฟหน้าขุ่นมัว ฝ้าเหลือง ไฟไม่สว่าง อยู่หรือไม่ครับ !!!

ปัญหาโคมไฟหน้าขุ่นมัว ฝ้าเหลือง ไฟไม่สว่าง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รถยนต์รุ่นใหม่ๆ สมัยนี้โคมไฟหน้าส่วนมากจะเป็นพลาสติก ไม่ใช่กระจกเหมือนก่อน

อ่านต่อ

 

วิธีดูแลบํารุงรักษารถยนต์ที่คุณรัก

- เมื่อจะทําการล้างรถควรใช้น้ำเปล่าฉีด ไล่ฝุ่นบนตัวรถออกเสียก่อนแล้วจึงทําการล้าง

- อย่าใช้น้ำยาหรือแชมพูล้างรถที่เข้มข้นหรือแรงเกินไป โดยเฉพาะผู้ใช้รถบางคนชอบใช้ผงซักฟอกผสมน้ำล้างรถ ซึ่งการใช้

อ่านต่อ

 

เคลือบแก้ว Premium Crystal Coat

ทําไมต้องเคลือบแก้ว !! เนื่องจากสภาพอากาศประเทศไทยนั้น อยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้น อีกทั้งยังประสบกับปัญหาสภาพฝนกรดจากมลพิษในอากาศ ยางไม้ ฝุ่นละออง มูลนก ซึ่งมีความเป็นกรดสูง ประกอบกับอุณหภูมิความร้อนที่สูงในช่วงเวลากลางวัน อาจส่งผลให้เกิดสีแตก

อ่านต่อ