สัญญาณกะระยะถอย 2 จุด ธรรมดา (sensor)

2,000 ฿

เมื่อรถถอยเข้าใกล้วัตถุเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณเตือนเป็นระยะๆ ช่วยให้การถอยหลังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น