แจ้งชำระเงิน

กรณี โอนเงินเข้าบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATM โดยสามารถชำระเข้าบัญขีของบริษัทดังนี้
ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา: รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บริษัท นวพรโอเปอเรชั่น จำกัด
เลขบัญชี : 111-482-084-3
เมื่อท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารหรือ สลิปATM เพื่อใช้ในการแจ้งการโอนเงินกับทางเรา โดยแจ้งผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างครับ