แนะนำติชม

แนะนำติชม
ชื่อศูนย์บริการที่นำรถเข้ารับบริการ
เช่น เคลือบสี พ่นกันสนิม หรือ อื่นๆ
ชื่อพนักงานที่รับผิดชอบ เช่นชื่อพนักงานรับรถ ชื่อประสานงาน ชื่อช่างที่ติดตั้ง